آشنایی با رشته ها و دانشگاه های کشور در مراسم صبحگاه

در روز شنبه هفتم اردیبهشت ماه 1398، به مناسبت هفته ی مشاغل و در جهت آشنایی با رشته ها و دانشگاه ها، با برنامه ریزی ها و هماهنگی های صورت گرفته،  سرکار خانم حقانی با دعوت قبلی، در برنامه ی صبحگاه و در جمع دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم حضور یافتند و درباره ی رشته های دانشگاهی، مشاغل، شرایط مختلف کاری، نیاز شغلی جامعه، ادامه تحصیل و … ایراد سخن نمودند.

در ادامه ایشان درباره ی رشته های پیراپزشکی توضیحات کامل تری بیان کردند و به سوالات دانش آموزان درباره ی ارتباط رشته های دانشگاهی و مشاغل مختلف پاسخ دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20