آشنایی با شناساگرهای جدید در آزمایشگاه مجهز آموزشگاه

در جلسات آموزشی این هفته ی آزمایشگاه پایه ی دهم، دانش آموزان با شناساگرهای جدید و مختلف آشنا شدند.


در روزهای آغازین هفته ی جاری، آزمایشات متنوعی در حوزه ی شیمی و زیست شناسی در آزمایشگاه مرکزی دبیرستان اجرا گردید.

در این آزمایش ها دانش آموزان پایه ی دهم با شناساگرهای متفاوتی جهت شناسایی کربن دی اکسید و پروتئین آشنا شدند.

پروژه ی شناسایی رطوب در گیاه هم توسط دو نفر از دانش آموزان هر کلاس در منزل انجام شده بود و نتایج آن در قالب عکس برای سایر دانش آموزان نمایش داده شد.

در پایان هر جلسه نیز به سوالات دانش آموزان درباره ی تخمین و استفاده از مقیاس در نقشه پاسخ داده شد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20