آشنایی با نحوه محاسبه درصد جرمی اسید سرکه _ آزمایشگاه پایه یازدهم

در روز دوشنبه 15 بهمن ماه 1397، دانش آموزان پایه ی یازدهم ضمن حضور در آزمایشگاه مجهز آموزشگاه، با تدریس دبیر محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم شعبانی، با نحوه محاسبه درصد جرمی اسید سرکه آشنا شدند.

در این آزمایش دانش آموزان علاوه بر آموزش ساخت محلول 0.1 مولار سدیم هیدروکسید، با نحوه تیتر کردن اسید و باز و همچنین نحوه ی محاسبه جرم اسید آشنا شدند و در پایان با آموخته های این جلسه، درصد جرمی اسید سرکه را تحت نظارت دبیر محترم محاسبه کردند.

در پایان کار طبق روال هر جلسه، دانش آموزان عزیز گزارش کار خود را تکمیل کردند و به سرکار خانم شعبانی تحویل دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20