آشنایی دانش آموزان پایه ی دهم با ابزار اندازه گیری در آزمایشگاه مجهز آموزشگاه

دانش آموزان پایه ی دهم، در روز 28 آبان ماه 1397، با حضور در آزمایشگاه مرکزی دبیرستان، روش کار با دو وسیله ی مهم و دقیق اندازه‌گیری در حوزه ی فیزیک را آموختند.

این دو وسیله که کولیس و ریزسنج یا میکرومتر نام دارند در اندازه گیری های دقیق بسیار کارآمد هستند؛ به عنوان مثال قطر داخلی، قطر خارجی اجسام و عمق آنها را با کمک کولیس و ضخامت یک برگه ی کاغذ یا قطر یک مهره ی ریز را با ریزسنج می توان محاسبه نمود که دقت این وسایل در حد صدم میلی متر می‌باشد.

ضمنا دانش آموزان کلاس های 201 و 204 یکی از آزمایشات بخش کاوشگری را به نحو احسن انجام دادند.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20