آموزش تمرینات استقامت قلبی تنفسی

پیامبر اکرم (ص): مومن نیرومند نزد خدا بهتر و محبوبتر از مومن ضعیف است.

استقامت قلبی – تنفسی یکی از قابلیت های آمادگی جسمانی است و شرایطی را فراهم می کند تا ضمن توانمندسازی سیستم قلبی- تنفسی خود، میزان مصرف اکسیژن در بدن را افزایش دهد. این امر کمک می کند که بدن کمتر دچار خستگی شود و شرایط اجرای فعالیت های ورزشی را در سطح گسترده تری فراهم سازد.

در همین راستا دانش آموزان پایه دهم جهت آماده سازی خود در ارزشیابی آزمون دوی استقامت ۵۴۰ متر، تمرینات خاصی را فرا گرفته و به مرحله اجرا گذاشتند. این تمرینات به مدت ۶ هفته تا شروع آزمون ادامه خواهد داشت.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20