آموزش دفاع پشت تور در والیبال

حضرت امیرالمومنین امام علی علیه السلام می فرمایند: توانایی و قدرت، انسان ترسو را پیروز می کند.

دفاع روی تور در واقع یکی از مهم ترین فنون رشته ی والیبال محسوب می شود. اجرای صحیح این فن ، ضمن اینکه از لحاظ کسب امتیاز با ارزش است، از لحاظ ایجاد آمادگی روانی نیز دارای ویژگی خاصی است.

لازم به ذکر می باشد تکنیک دفاع روی توپ، به سه مرحله ی محل استقرار، اجرای فنون و فرود به زمین تقسیم می شود که در روز 5 آبان ماه 1397 توسط دبیر محترم تربیت بدنی به دانش آموزان عزیز آموزش داده شد.

در همین راستا دانش آموزان عزیز در قالب تیم های 2 یا 3 نفره، این فنون را اجرا نمودند و سرکار خانم کاغذگر، نکاتی را درباره ی اصلاح فنون بیان نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20