آموزش ساختار قامتی و ارائه راهکارهای مفید

در روز شنبه 4 اسفند 1397،  کلاس تربیت بدنی هفته ی پیشین، ساختارقامتی معرفی و راهکارهای مفید جهت تناسب اندام ارائه گردید.

 

یکی از اهداف مهم تربیت بدنی ارائه راهکارهایی جهت حفظ سلامتی و برخورداری از تناسب اندام می باشد. تناسب اندام زمانی بوجود می آید که شخص از ساختار قامتی خوبی برخوردار بوده و در آزمون های غربالگری امتیاز لازم را کسب نماید.

دانش آموزان پایه یازدهم در ادامه توضیحات گذشته، ساختار قامتی خود را محک زده و ایرادات موجود در عضلات اسکلتی خود را شناسایی نموده و زیر نظر دبیر محترم تربیت بدنی؛ سرکار خانم کاغذگر، تمارین اصلاحی را انجام دادند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20