آموزش فیش نویسی و روش تحقیق علمی در کلاس تاریخ

به دلیل اینکه گرد آورى اطلاعات و معلومات، غالباً از سه راه (خواندن) مانند مطالعه و(شنیدن) از قبیل مصاحبه و (دیدن) نظیر مشاهده صورت مى گیرد، در روز سه شنبه 9 مهر 1398، دانش آموزان کلاس 207 ضمن حضور در کتابخانه ی آموزشگاه ، با ارائه ی توضیحات جامع و کامل توسط دبیر محترم؛ سرکار خانم نیرومند با روش های فیش نویسی و روش تحقیق علمی آشنا شدند.

این عزیزان با مطالعه ی کتب مرتبط با درس تدریس شده، به انجام تحقیق علمی و فیش نویسی از این کتاب ها پرداختند و سوالات خود را در این رابطه از دبیر محترم پرسیدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20