آموزش و اجرای عملیات اطفاء حریق

آتش سوزی هایی که به دنبال زلزله ایجاد می شوند، اغلب بیش از سانحه ی اصلی، ویرانی به دنبال دارند.

 

به منظور ارتقاء سطح آگاهی و دانش ایمنی و عملیاتی دانش آموزان هنگام وقوع حریق و دیگر حوادث احتمالی، در روز چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸، پس از اجرای بیست و یکمین مانور سراسری زلزله و ایمنی، تعدادی از دانش آموزان در نمازخانه ی آموزشگاه حضور یافتند و کارشناس محترم آتش نشانی؛ جناب آقای مقدسی در رابطه با موارد ایمنی در خانه و مدرسه، مواد آتش زا، خاموش کننده ها، نحوه ی کار با کپسول های آتش نشانی و … صحبت نمودند و در ادامه ضمن حضور در حیاط آموزشگاه، به صورت عملی، نحوه ی خاموش کردن آتش را آموزش دادند.

پس از آموزش عملیات اطفاء حریق، چند نفر از دانش آموزان به صورت داوطلبانه با استفاده از آموخته های خود، عملیات اطفاء حریق را اجرا نمودند.

در پایان، آتش نشان محترم به دانش آموزان عزیزی که به عنوان امدادگر در مانور زلزله همراهی کردند، جوایزی اهدا نمودند. همچنین به رسم یادبود، هدیه ای توسط مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه به جناب آقای مقدسی اهدا گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20