اتمام ارزشیابی درس تربیت بدنی همزمان با آخرین روز ماه شعبان

ارزشیابی درس تربیت بدنی همزمان با آخرین روز ماه شعبان در روز 15 اردیبهشت ماه 1398 به پایان رسید.

درس تربیت بدنی به دلیل توجه به تمامی ابعاد وجودی دانش آموزان و گستردگی دامنه عملیاتی، نیازمند به جمع آوری و ثبت اطلاعات مختلفی می باشد که با برگزاری آزمون های مختلف ورزشی این خواسته تا حد زیادی برآورده می شود.

از اینرو با همت و تلاش دانش آموزان در آخرین روز از شعبان و همزمان با استقبال از ماه پر برکت رمضان، این آزمون ها و ارزشیابی پایان ترم توسط دبیر محترم تربیت بدنی؛ سرکار خانم کاغذگر برگزار گردید و دانش آموزان سال پرباری را در کنار فعالیت های ورزشی تجربه نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20