ادامه فرآیند ثبت نام کلیه پایه ها توسط کادر اجرایی آموزشگاه جهت سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 فرآیند ثبت نام کلیه پایه ها توسط کادر اجرایی آموزشگاه جهت سال تحصیلی ۹۹-۹۸ برای شروعی پرانگیزه دانش آموزان عزیز همچنان ادامه دارد…

 

در پی اعلام نتایج آزمون ورودی پایه ی دهم و زمان تعیین شده برای ثبت نام تا در روز چهارشنبه 5 تیرماه 1398، حضور اولیاء محترم را جهت ثبت نام دانش آموزان داشتیم.

همچنین با توجه به شروع سال تحصیلی پایه دوازدهم از روز یکشنبه 9 تیرماه 1398 و اعلام آمادگی آموزشگاه جهت ثبت نام در پایه های یازدهم و دوازدهم، اولیاء محترم با آگاهی از شرایط ثبت نام و همراه داشتن مدارک، ضمن مراجعه به آموزشگاه مشغول انجام امور هستند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20