ارائه برنامه درسی ویژه ایام نوروز پایه ی دهم

جهت استفاده بهتر دانش آموزان از تعطیلات نوروزی و پیرو برنامه ریزی های انجام شده، برنامه ی مطالعاتی این ایام توسط مشاور محترم؛ سرکار خانم مقصودی به دانش آموزان پایه ی دهم ارائه گردید.

در همین راستا در روز شنبه 18 اسفند ماه 1397 ، مشاور محترم؛ سرکار خانم مقصودی در کلاس های 204 و 205 حضور یافتند و ضمن ارائه برنامه درسی در ایام نوروز، روش های صحیح تست زنی در دروس مسئله ای و مفهومی را برای دانش آموزان بیان نمودند.

ایشان در پایان به سوالات دانش آموزان درخصوص برنامه نوروزی ارائه شده و همچنین کیفیت بخشی به وضعیت مطالعه در این دوران پاسخ دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20