ارائه ی منابع کتابخانه ای و آغاز فرایند تایپ و آماده سازی تحقیقات

مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظله العالی : هر استادی، هر دانشجویی و هر پژوهشگری احساس بکند که تولید علم و پیشرفت علمی و جنبش نرم‌افزاری وظیفه‌ی او است، این کار را بایستی انجام بدهد.

در راستای فعالیت های اجرایی پنجمین جشنواره علمی – پژوهشی تاثریا، دانش آموزان عزیزمان پس از انتخاب موضوع پژوهش و انتخاب استاد راهنما، با مراجعه به کتابخانه مرکزی آستان قدس و کتابخانه آموزشگاه و همچنین دریافت مقالات معتبر از اینترنت، تحقیقات خود را آغاز نمودند.

در روز چهارشنبه 27 آذر ماه 1398، دانش آموزان عزیزمان، در ادامه ی فعالیت های پیشین خود، پس از مطالعه ی کتب و مقالات، تحقیقات خود را آغاز و ضمن دریافت منابع از اساتید راهنمای خود، جهت آماده سازی تحقیقات، کار تایپ را آغاز نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20