ارتقاء روحیه ی تحقیق و پژوهش محوری در بین دانش آموزان

رهبر معظم انقلاب(مد ظلّه العالی) :عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

در جهت عمل به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری در حوزه ی ارتقاء روحیه ی تحقیق و پژوهش محوری در مراکز علمی، در روز دوشنبه 16 مهر 1397، دانش آموزان کلاس 301 (پایه یازدهم رشته ریاضی)، با حضور در آزمایشگاه مرکزی دبیرستان، برخی از آزمایشات مربی محور را با نظارت مسئول محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم شعبانی به صورت گروهی انجام دادند و گزارش کاملی را تنظیم و به سرکار خانم شعبانی ارائه نمودند.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20