ارزیابی نحوه ی تدریس دبیران توسط معاونین آموزشی پایه های دهم و یازدهم

معاونین محترم آموزشی با حضور در کلاس ها در جریان صحبت ها و مطالب مطرح شده از سوی دانش آموزان قرار گرفتند.

در روزهای یکشنبه و دوشنبه، پانزدهم و شانزدهم مهرماه 1397، معاونین محترم آموزشی پایه های دهم و یازدهم؛ سرکار خانم دری و سرکار خانم نظریان با حضور در کلاس های پایه ی خود، از نزدیک با دانش آموزان صحبت نمودند و درباره ی نحوه ی تدریس دبیران محترم، از دانش آموزان سوال کردند.

هدف از اجرای این طرح شناسایی مشکلات احتمالی می باشد تا در فرصت کافی بتوان نسبت به رفع آن اقدام نمود و همچنین عمل به پیشنهادات و انتقادات درست دانش آموزان می باشد.

در همین راستا نتایج این نشست ها به صورت گزارش مکتوب به مدیریت محترم؛ سرکار خانم ملائکه ارائه گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20