ارزیابی وضعیت تحصیلی دانش آموزان پایه ی یازدهم

در پنجمین روز از آبان ماه 1397، معاونت محترم پایه ی یازدهم؛ سرکار خانم نظریان در نشست هایی که با دانش آموزان کلاس های پایه ی یازدهم داشتند، جویای وضعیت تحصیلی و آموزشی این عزیزان شدند.

در این جلسات صمیمانه، سرکار خانم نظریان از دانش آموزان خواستند که گزارش درسی خود را به طور شفاهی بیان نمایند تا درصورت نیاز به مشاور محترم تحصیلی پایه ی یازدهم؛ سرکار خانم ناصری ارجاع داده شوند و موارد لازم جهت پیشرفت درسی را از ایشان دریافت نمایند.

همچنین دانش آموزان عزیز، نظرات و پیشنهادات خود راجع به مسائل آموزشی جاری آموزشگاه را بیان نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20