استفاده از تکنولوژی آموزشی در تدریس درس تاریخ_ پایه یازدهم

امروزه برای شفاف کردن امر آموزش، متنوع کردن وسایل فرآیند تدریس و روشن کردن مطالب درسی، استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان امری اجتناب ناپذیر است. دانش آموزان با استفاده از تکنولوژی های آموزشی به فرآیند یادگیری و تدریس عینیت می بخشند و به آسانی در جریان تدریس و فراگیری آموخته های جدید می پردازند. استفاده از تکنولوزی آموزشی زمینه لازم را برای یادگیری در دانش آموزان به طور گسترده می آورند و دانش آموزان خود را در فرآیند تدریس و یاددهی به حساب می آورند. وسایل کمک آموزشی، اعم از ساده و پیجیده، به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر تدریس و یادگیری در نظام های آموزشی به کار می روند.

در روز دوشنبه 8 مهرماه 1398، دانش آموزان پایه یازدهم، با هماهنگی با دبیر محترم؛ سرکار خانم نیرومند و تحت نظارت ایشان از تکنولوژی آموزشی در تدریس درس استفاده نمودند.

این عزیزان با جمع آوری پاورپوینت، فیلم ها و عکس های متناسب با موضوع درس و نمایش در کلاس، به تدریس درس پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20