اطلاعیه ارائه کارنامه نمرات مستمر مهر و آبان ۱۳۹۹

ضمن عرض سلام و احترام، به اطلاع اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم می رساند با توجه به سپری شدن بیشتر از دو ماه از آغاز سال تحصیلی جدید و ضرورت اطلاع اولیاء محترم از وضعیت تحصیلی فرزند خود و رصد و بررسی عملکرد تحصیلی ایشان در این ایام و همچنین به منظور برنامه ریزی صحیح جهت رفع نواقص و کاستی های موجود، با برنامه ریزی ها و هماهنگی های صورت گرفته، در روز یکشنبه 25 آبان ماه 1399 با ارائه کارنامه نمرات مستمر مهر و آبان در خدمت شما هستیم و متعاقبا درخصوص چگونگی ارتباط با دبیران اطلاع رسانی خواهد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20