اطلاعیه ثبت نام اردوی جهادی- طرح هجرت 3

امام خامنه ای (حفظه الله) : اردوهای جهادی را توسعه بدهید، تداوم بدهید.این اردوهای جهادی، هم تمرین است، هم خدمت است، هم خودسازی است، هم آشنایی با فضای جامعه است؛ خیلی چیز با ارزشی است. روزبه‌روز اینها را بتوانید توسعه بدهید؛ جهاد هم هست، واقعاً جهاد است؛ کار است، جهاد است، تلاش است، خدمت به محرومین است.

 

اردوهای جهادی فرصتی مناسب برای خودسازی آنهایی است که می خواهند به هر صورتی که هست خدمتی به خلق خدا داشته باشند .

با توجه به شروع فصل تابستان و برگزاری اردوهای جهادی از سوی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام، با رویکرد خدمت رسانی در مناطق محروم، دانش آموزان مستعد و خدمت رسان در عرصه های مختلف می توانند جهت ثبت نام، تا روز سه شنبه 28 خرداد 1398، به واحد فرهنگی – پرورشی آموزشگاه مراجعه نمایند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20