انجام آزمایشات رطوبت هوای بازدمی، جهت یابی با ساعت و تعیین گروه خونی- پایه دهم

در روز دوشنبه 8 مهرماه 1398، دانش آموزان پایه دهم با حضور در آزمایشگاه مجهز آموزشگاه، تحت نظارت دبیر محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم شعبانی، به انجام آزمایش های کتاب درسی خود، پرداختند.

در این جلسه، دانش آموزان عزیز آزمایش هایی با موضوع رطوبت هوای بازدمی ، جهت یابی با ساعت و تعیین گروه خونی را در قالب گروه های چهار یا پنج نفره انجام دادند.

در همین راستا با استفاده از ساعت مچی جهت قبله را مشخص کردند و همچنین در رابطه با چگونگی تشخیص رطوبت هوا، مطالب مرتبط را به صورت عینی و عملی آموختند.

در پایان جلسه، گزارش کار خود را تکمیل و به دبیر محترم آزمایشگاه، تحویل دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20