انجام آزمایش ” عملکرد کاتالیزگرها”

در روز 18 آبان ماه 1398، دانش آموزان پایه دهم، ضمن حضور در آزمایشگاه، آزمایش ” عملکرد کاتالیزگرها” را انجام دادند.

در راستای عینیت بخشیدن به اهمیت انجام فعالیت های گروهی دانش آموزان، سعی شده است آزمایشات کتاب درسی، به صورت یک فعالیت گروهی در آزمایشگاه انجام شود.

در همین راستا طی هفته ی اخیر، دانش آموزان عزیز پایه ی دهم تحت نظارت دبیر محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم شعبانی آزمایشی را با عنوان ” عملکرد کاتالیزگرها” به صورت گروهی انجام دادند.

هدف از انجام این آزمایش این موارد می باشد:

  •  تبیین و تفسیر کاتالیزور: کاتالیزگرها مواردی هستند که در یک واکنش نه به وجود می آیند و نه از بین می روند، بلکه سرعت واکنش رفت و برگشت را به یک اندازه زیاد می کنند.
  •  مقایسه میزان کاتالیزوری سیب زمینی و جگر خام که نتیجه می گیریم میزان کاتالیزوری سیب زمینی کمتر از جگر خام است.
  •  بررسی اثر دما بر روی کاتالیزوری سیب زمینی و جگر خام ، به این ترتیب که در دو ظرف که دمای 45 درجه و 90 درجه دارند، ابتدا سیب زمینی و سپس جگر خام را قرار می دهیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 4.5/20