انجام آزمایش لایه ای به رنگ طلا- آزمایشگاه پایه ی یازدهم

یکی از جنبه های مثبت کار آزمایشگاهی علاوه بر تفهیم دروس، آشنایی دانش آموزان با محیط کار آفرینی نیز می باشد.

در همین راستا در روز سه شنبه 23 بهمن ماه 1397، دانش آموزان کلاس 304 ضمن حضور در آزمایشگاه مرکزی آزمایشگاه و زیر نظر دبیر محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم شعبانی ، آزمایش هایی در حوزه ی فیزیک و شیمی انجام دادند.

به عنوان مثال در آزمایش “لایه ای به رنگ طلا” علاوه بر درک مفاهیم اکسایش، کاهش و تشخیص آند و کاتد، دانش آموزان به مفهوم عمیق تر آبکاری نیز پی می بردند. جالب آنکه پس از انجام آزمایش با تعجب این سوال را می پرسیدند که “روکش طلا و سایر فلزات گرانبها چرا ارزش اقتصادی زیادی دارد، در صورتی که فقط لایه ای از فلز است؟!”.

در واقع آزمایشاتی از این قبیل مصادیق بارز علمِ درآمدزا می باشند که هدف اصلی کار تجربی و آزمایشگاهی است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20