انجام آزمایش های جذاب حوزه ی فیزیک و زمین شناسی پایه ی دهم

در نخستین روز از بهمن ماه 1397، دانش آموزان پایه ی دهم، آزمایش های جذاب حوزه ی فیزیک و زمین شناسی نظیر:

 

* اصل پاسکال و ارشمیدس

* پرسرعت اما کم فشار و آشنایی با اصل برنولی

* قالب داخلی و خارجی

* آشنایی با فرآیندهای تاکسیدرمی و تکمیل و بازسازی فسیل ها

را در قالب گروه های چند نفره و تحت نظارت دبیر محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم ژاله انجام دادند و دبیر محترم توضیحات مربوطه را در حین انجام آزمایش ارائه نمودند.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20