بازدید از قسمت های مختلف آموزشگاه

در روز یکشنبه 26 خرداد ماه 1398، مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه در نشستی که با سرکار خانم صبور اسماعیلی داشتند، کلیه ی فعالیت های آموزشگاه در قسمت های مختلف اعم از آموزشی، پرورشی، اجرایی، بهداشت، آزمایشگاه، کتابخانه و فناوری را مورد بررسی قرار دادند و مواردی را که در هر یک از واحدهای آموزشگاه در حال اجرا است بیان کردند.

سرکار خانم صبور اسماعیلی همچنین با همراهی مدیریت محترم؛ سرکار خانم ملائکه از قسمت های مختلف آموزشگاه بازدید نمودند و دفاتر و گزارشات آموزشی، اجرایی، پرورشی، اجرایی و … را ملاحظه نمودند و با همکاران هر بخش گفت و گو نمودند.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20