بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش

تحقیق و پژوهش دو رکن اصلی پیشرفت و ارتقاء سطح علمی کشور می باشد.

همزمان با ایام هفته ی پژوهش و هفته ی مدارس و مراکز غیر دولتی، سومین برنامه ی بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه واحد 2 امام حسین علیه السلام ، در روز چهارشنبه 14 آذر ماه 1397، از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش انجام شد.

در این نمایشگاه، دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در معرض بازدید عموم قرار داشت.

موارد ارائه شده در این نمایشگاه، بیانگر پیوند سه بخش دستگاه های اجرایی، صنعت و جامعه ی دانشگاهی می باشد؛ لذا امید است در نسل بعدی که همین دانش آموزان، دانشجویان و پژوهشگرانِ دانشگاه ها خواهند بود، به طور مصمم در جهت بومی نمودن تولید علم و تولید ثروت از علم، پیشتاز باشند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20