بازدید جانشین محترم مدیرعامل موسسه امام حسین علیه السلام از آموزشگاه

در روز یکشنبه 21 مهر ماه 1398، جانشین محترم مدیرعامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام در آموزشگاه حضور یافتند و ضمن خداقوت و خسته نباشید به همکاران محترم، از قسمت های مختلف آموزشگاه بازدید نمودند.

ایشان با همراهی مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه، پس از بازدید از کتابخانه، اتاق فناوری و قسمت های دیگر، در بخش فیزیک آزمایشگاه مرکزی آموزشگاه که به تازگی بهسازی و تجهیز شده است، حضور یافتند و راهکارهایی را جهت پیگیری و راهنمایی دانش آموز عزیزمان خانم مهتاب گزی که به مرحله ی کشوری جشنواره ی خوارزمی راه یافته اند، برای مسئول محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم شعبانی مطرح نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20