بازدید دانش آموزان از پژوهشکده صنایع غذایی پارک علم و فناوری

در راستای فعالیت های اجرایی پنجمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا و بازدیدهای علمی مدرسه، در روز یکشنبه 3 آذر 1398، بازدیدی از پژوهشکده صنایع غذایی پارک علم و فناوری صورت گرفت.

در این بازدید، دانش آموزان کلاس 204 از آزمایشگاه های میکروبی، نانو، ژنتیک و فرآوری مواد این پژوهشکده دیدن کردند که به صورت اجمالی در ادامه به آنها می پردازیم:

* آزمایشگاه فرآوری:

اساس کار این آزمایشگاه براساس خشک کردن مواد می باشد. این کار توسط دو دستگاه با اهمیت به نام فریز درایر(خشک کننده براساس انجماد) و اسپری درایر(خشک کننده براساس تبخیر) صورت می پذیرد.

بر اساس درصد ماده حل شده در مورد محلول می توان از این وسائل سود جست . به عنوان کاربردی ترین مثال، تهیه چای کیسه ای طعم دار از عصاره چای است که آن را درون فریز درایر می ریزند .

* آزمایشگاه بیوتکنولوژی:

در این بخش با استفاده از DNA استخراج شده از مواد، به وسیله ی فالکون های میکرولیتری میکرو سانتریفوژ، اطلاعات مورد نیاز خود را بدست می آورند.

انکوباتورهای سرد کننده لرزان، سانتریفوژ، مخزن گاز ازت، الکتروفورز، فریز با دمای منفی ۱۹ درجه سانتی گراد از ابزار مهم این بخش می باشند.

* آزمایشگاه میکروبیولوژی:

در این آزمایشگاه با استفاده از محیط های کشت مختلف و انواع اون ها و انکوباتورها، باکتری و قارچ های احتمالی موجود در مواد غذایی شناسایی و کانت یا شمارش می شوند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20