بازدید مدیریت محترم آموزشگاه از فرآیند سرویس دهی و ایاب و ذهاب دانش آموزان

در روز چهارشنبه 10 مهرماه 1398، سرکار خانم ملائکه؛ مدیریت محترم آموزشگاه و سرکار خانم وفادار؛ معاونت محترم پایه ی دوازدهم ، جهت عرض تبریک جابجایی مکان سرویس دهی و خسته نباشید و خدا قوت به جناب آقای مضبوط؛ مسئول امور سرویس ها، در اتاق امور سرویس ها حضور یافتند و در گفت و گویی که با جناب آقای مضبوط داشتند، در جریان مشکلات و موارد موجود قرار گرفتند.

در پایان جناب آقای مضبوط درباره ی وضعیت سرویس دهی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید، گزارشی را ارائه نمودند و سرکار خانم ملائکه در جریان کامل اجرای امور سرویس دهی قرار گرفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20