برقراری اولین تماس دبیرخانه پنجمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با مدارس تحت پوشش دبیرخانه

مقام معظم رهبری امام خامنه ای مد ظلّه العالی: علم و تحقیق، کلید قطعی پیشرفت کشور است.

پیرو رونمایی از سایت و پوستر جشنواره و ارائه ی دستورالعمل اجرایی پنجمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا، در روز دوشنبه 22 مهر 1398، مسئول محترم روابط عمومی دبیرخانه؛ سرکار خانم کریمی، ضمن برقراری اولین تماس تلفنی با مدارس تحت پوشش دبیرخانه در رابطه با

  • دریافت شیوه نامه
  •  دریافت پوستر
  •  تکمیل فرم معرفی رابط ( فرم شماره 1) و ارسال آن تا تاریخ 30 مهر 1398 به ایمیل دبیرخانه
  •  قرار گرفتن کتاب های تلخیص کتاب بر روی سایت جشنواره

اطلاع رسانی نمودند و به سوالات رابطین محترم در رابطه با موارد فوق پاسخ گفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20