برقراری چهارمین تماس دبیرخانه پنجمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با مدارس تحت پوشش دبیرخانه

مقام معظم رهبری امام خامنه ای مد ظلّه العالی: ما باید علم را با همه ی معنای کامل آن به عنوان یک جهاد دنبال کنیم.
در روز پنج شنبه 3 بهمن ماه 1398، مسئول محترم روابط عمومی دبیرخانه؛ سرکار خانم کریمی، ضمن برقراری چهارمین تماس تلفنی با مدارس تحت پوشش دبیرخانه در رابطه با اطلاعیه شماره 9 دبیرخانه و تمدید تاریخ دریافت آثار پنجمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با رابطین محترم مدارس صحبت نمودند.
شایان ذکر است پیرو درخواست تعداد زیادی از مدارس، مبنی بر تمدید زمان تحویل آثار به دبیرخانه، طی برگزاری جلسه ی هماهنگی با مسئولین محترم موسسه، زمان ارائه ی آثار به دبیرخانه تا روز جمعه مورخ 25 بهمن ماه 1398 تمدید گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20