برپایی ایستگاه زیست شناسی به مناسبت هفته ملی آزمایشگاه

همزمان با اولین روز از هفته ی ملی آزمایشگاه در روز شنبه 11 آبان ماه 1398 ، براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و هماهنگی های انجام شده توسط مسئول محترم آزمایشگاه؛ سرکار خانم شعبانی، ایستگاه زیست شناسی در آموزشگاه برپا گردید.

در این روز آزمایشات تعیین گروه خونی ، گسترش یاخته های خونی ، تهیه برش های کوچک گیاهی و مشاهده آن با میکروسکوپ توسط خود دانش آموزان انجام شد.

در همین راستا پس از اطلاع رسانی به همکاران محترم، مدیریت گرامی، معاونت محترم آموزشی و کارپرداز محترم آموزشگاه در این ایستگاه حضور یافتند و دانش آموزان عزیز، آزمایش گروه خونی را برای آنها انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20