برپایی نمایشگاه بصیرت افزایی “حماسه ماندگار”

مقام معظم رهبری امام خامنه ای مد ظلّه العالی: 9 دی یک نمونه ای بود از همان خصوصیتی که در خود انقلاب وجود داشت، یعنی مردم احساس وظیفه ی دینی کردند و دنبال این وظیفه، عمل صالح خودشان را انجام دادند. این حرکت، حرکت بزرگی بود و کار بزرگی هم انجام داد. لذا حادثه ی 9 دی یک حادثه ی ماندنی در تاریخ ماست.

 

همزمان با فرا رسیدن سالروز حماسه ی ماندگار 9 دی ماه 1388، در روز پنج شنبه 5 دی ماه 1398، نمایشگاه بصیرت افزایی “حماسه ماندگار” با هدف تحلیل و تبیین ابعاد و ریشه های فتنه ی سال 88 ، شیوه های دشمن در براندازی نرم، تشریح جایگاه و نقش رهبری انقلاب در حراست از اصول و خطوط کلی حرکت انقلاب و آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و آشکارسازی ابعاد فتنه 88 در این آموزشگاه برپا گردید.

در همین راستا جهت افزایش آگاهی و بصیرت دانش آموزان و توجه آنها به حماسه نهم دی ماه به عنوان یک رویداد بزرگ ملی، در روز سه شنبه سوم دی ماه، جلسه ی عقیدتی- بصیرتی با حضور جناب آقای کشمیری برگزار گردید و نمایشگاهی از مجموعه پوسترهای مناسبتی با موضوع وحدت و تفرقه، دشمن شناسی و بیانات مقام معظم رهبری با موضوع فتنه سال 88 و حماسه پرافتخار 9 دی ماه در این آموزشگاه برپا گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20