برگزاری اولین جلسه تخصصی گروه سایبری- بخش علمی

مقام معظم رهبری امام خامنه ای مد ظلّه العالی:  آینده مملکت بدون ساختن نسل رو به رشد علمی، امکان پذیر نیست.

در راستای تحقق منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظلّه العالی پیرامون تحقیق و پژوهش و در راستای تشویق و ترغیب دانش آموزان عزیز به امر تحقیق و پژوهش، در روز سه شنبه یکم آبان 1397 ، اولین جلسه ی علمی و پژوهشی گروه سایبری، در محل آزمایشگاه مدرسه برگزار شد.

در این جلسه اهداف گروه، توسط سرکار خانم شعبانی، تشریح گردید و براساس توانایی دانش آموزان، وظایفی به آنها محول شد.

در پایان دانش آموزان عزیز، نظرات و پیشنهاداتی را در جهت اجرای بهتر وظایف محوله بیان نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20