برگزاری اولین جلسه دیدار اولیاء محترم با دبیران گرامی

اولین جلسه دیدار اولیاء محترم با دبیران گرامی، در روز دوشنبه 20 آبان 1398، از ساعت 18 الی 19:30 در محل دبیرستان برگزار گردید.

در روز دوشنبه 20 آبان 1398، اولین جلسه دیدار اولیاء محترم با دبیران گرامی، طبق برنامه ریزی ها و اطلاع رسانی های انجام شده، از ساعت 18 الی 19:30 در محل دبیرستان برگزار گردید.

اولیاء محترم در بدوِ حضور در آموزشگاه، با دریافت کارنامه های مستمر آبان ماه و گزینه دو و صحبت با معاونین محترم آموزشی، از وضعیت کلی تحصیلی فرزند خود آگاه شدند.

برای سهولت در امر مراجعات اولیاء، جایگاه خاصی برای هر یک از دبیران دروس عمومی و اختصاصی مشخص شده بود و برگه های راهنمای محل حضور دبیران در اختیار تمامی اولیاء محترم قرار گرفت.

در این جلسه که کلیه ی دبیران محترم هر سه پایه حضور داشتند، اولیاء محترم در فضایی توأم با آرامش و دقت با دبیران فرزند خود صحبت نمودند و گزارشات لازم در زمینه عملکرد این عزیزان در دروس مختلف را دریافت نمودند.

همچنین در حاشیه ی این جلسه، اولیاء محترم با مشاورین گرامی و همکاران محترم اجرایی در زمینه های مربوطه صحبت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20