برگزاری اولین جلسه ی درس پژوهی در راستای اجرای طرح تعالی و برنامه عملیاتی مدارس

درس پژوهی یک رویکرد ساختارمند مطالعه، توسعه و بهبود و آموزش و یادگیری است ،به بیان دیگر یک چرخه ی پژوهشگری درباره ی یادگیری دانش آموزان است که به منظور ارتقای یادگیری و اصلاح و بهبود آموزش اجرا می شود

درس پژوهی فعالیت اشتراکی معلمان برای طراحی دروس به منظور فراهم کردن بهترین فرصت یادگیری برای دانش آموزان است . درس پژوهی رویکردی برای توسعه حرفه ای است که طی آن معلمان با یکدیگر جهت تدوین طرح درس ، اجرا ،مشاهده و تحلیل نتایج آن در جهت بهبود یادگیری دانش آموزان همکاری و مشارکت می نمایند.

در همین راستا، اولین جلسه ی درس پژوهی در راستای اجرای طرح تعالی و برنامه عملیاتی مدارس، جهت درس زیست شناسی، در روز سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸، با حضور مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه و دبیران محترم زیست شناسی؛ سرکار خانم شایگان، سرکار خانم روکی و سرکار خانم سعیدی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا پیرامون برخی از موارد حذف شده از مبحث قلب در کتاب زیست شناسی پایه ی دهم که یکی از مباحث مهم بویژه در امتحانات می باشد، گفت و گو شد و جهت حفظ پیوستگی مطالب در سه پایه راهکارهایی ارائه گردید و در ادامه سرکار خانم شایگان برخی از این موارد را برای همکاران تدریس نمودند.

امیدواریم با شروع این حرکت، قدم‌های موثری برای بهبود کیفیت آموزش برداریم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20