برگزاری اولین جلسه ی دیدار اولیاء پایه ی دوازدهم با دبیران

در روز دوشنبه 21 آبان ماه 1397، اولین جلسه ی دیدار اولیاء پایه ی دوازدهم با دبیران از ساعت 15:45 الی 17 در محل نمازخانه ی آموزشگاه برگزار گردید.

در این جلسه اولیاء محترم ضمن دریافت کارنامه های ماهانه ی مهرماه و آزمون های گزینه ی دو، در گفت و گویی که با یکایک دبیران فرزندشان داشتند، از نقاط قوت و ضعف وضعیت تحصیلی فرزند خویش در درس های مختلف آگاه شدند.

همچنین در حاشیه ی این جلسه، اولیاء محترم با مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه، معاونت محترم پایه؛ سرکار خانم وفادار و کادر مشاوره ی آموزشگاه از نزدیک گفت و گو نمودند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20