برگزاری اولین جلسه ی هم اندیشی شورای دانش آموزی

در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد می کنیم که براساس اهداف شورای دانش آموزی، برای تحکیم و تعمیق ارزش های اسلامی، انقلابی و ملی و پیشرفت علمی و معنوی دانش آموزان از طریق ارج نهادن به کرامت انسانی، تقویت ایمان و خودباوری و امید به آینده متعهد شویم.

با توجه به نقش مهم اعضای شورای دانش آموزی در فعالیت های علمی و فرهنگی، مراسم، مسابقات و هم اندیشی و مشارکت در امور اجرایی آموزشگاه، در روز پنج شنبه 3 آبان ماه 1397، اولین جلسه ی هم اندیشی شورای دانش آموزی با حضور اعضای منتخب برگزار گردید.

ابتدای جلسه معاون محترم پرورشی؛ سرکار خانم واحدی ضمن عرض تبریک به دانش آموزان، وظایف شورای دانش آموزی را شرح داده و از منتخبین خواستند با تکیه بر توانمندی های خود و با همفکری و همکاری یکدیگر در امور اجرایی آموزشگاه کوشا و در درس، اخلاق و حجاب الگوی سایر دانش آموزان باشند.

پس از قرائت سوگندنامه و اهداء حکم شورا به دانش آموزان، رئیس، معاون و منشی با نظر دانش آموزان انتخاب شدند که به شرح ذیل می باشد:

اسامی اعضای شورای دانش آموزی

دبیرستان دخترانه دوره دوم واحد 2 امام حسین (ع)

سال تحصیلی 98-97

نام و نام خانوادگی

سمت

ستایش اخلاقی

رئیس

ملیکا اسلام زاده

معاون

فاطمه صفایی

منشی

مبینا مدنی خواه

 

در ادامه معاون محترم آموزشی؛ سرکار خانم وفادار به نیابت از مدیریت محترم آموزشگاه در جلسه حاضر شدند و ضمن عرض تبریک به دانش آموزان، از آنها خواستند تا با پشتکار، مسئولیت پذیری، همکاری و همفکری یکدیگر، کارهای خود را پیش ببرند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20