برگزاری جلسات توجیهی کلاسی معاونین در رابطه با شروع امتحانات پایان سال

در روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه 1398، معاونین محترم آموزشی پایه های دهم و یازدهم با حضور در کلاس ها، در رابطه با شروع امتحانات پایان سال و شرایط و قوانین این ایام توضیحاتی را ارائه نمودند.

در این جلسات معاونین محترم پایه های دهم و یازدهم؛ سرکار خانم دری و سرکار خانم نظریان با حضور در کلاس های این دو پایه، درباره ی آئین نامه ی تخلفات انضباطی و رعایت موارد انضباطی، مطالعه و استفاده از ایام باقیمانده تا امتحانات برای جمع بندی و مرور مطالب صحبت نمودند.

همچنین درباره ی رعایت کلیه ی موارد انضباطی و اخلاقی در طی زمان برگزاری امتحانات تأکید شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20