برگزاری جلسات مشاوره فردی پایه دوازدهم

جلسات مشاوره تحصیلی فردی پایه دوازدهم در روزهای نخستین پاییز 1397، در حال برگزاری می باشد.

در نخستین روزهای آغاز سال تحصیلی جدید، طبق برنامه ی تنظیم شده ی واحد مشاوره ی دبیرستان، جلسات مشاوره ی پایه ی دوازدهم در روزهای شنبه و چهارشنبه در حال برگزاری می باشد.

 

در همین راستا در روز شنبه هفتم مهرماه 1397، همکاران محترم واحد مشاوره؛ جناب آقای محبی و جناب آقای سعیدی در جهت هدایت و مشاوره ی تحصیلی دانش آموزان پایه ی دوازدهم، جلسات فردی را برای هریک از عزیزان تشکیل و برنامه ی هفتگی مطالعاتی را به ایشان تحویل دادند.

لازم به ذکر می باشد کلیه ی دانش آموزان در سال تحصیلی 98-97 طبق ساعت اعلام شده به ایشان از خدمات واحد مشاوره استفاده خواهند نمود. پیرو نظم دهی و استفاده ی بهینه از زمان، دانش آموزان در محیط آرام کتابخانه همراه با پذیرایی، جهت مطالعه حضور می یابند و در زمان مشخص مختص خود، به نزد مشاورین محترم مراجعه می نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20