برگزاری جلسات مشاوره ی فردی جهت دانش آموزان کم تلاش پایه ی دهم

فاصله ی بین شکست و پیروزی را فقط با سعی و تلاش می توان پیمود…

به منظور پیگیری و بررسی نحوه ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان و با هدف ایجاد انگیزه و حس رقابت در بین دانش آموزان کم تلاش پایه ی دهم، در روز شنبه سوم آذر ماه 1397 جلسات مشاوره ی فردی با حضور مشاور محترم تحصیلی پایه ی دهم؛ سرکار خانم مقصودی برگزار گردید.

در این جلسات مشاور محترم، توصیه های مهمی را در جهت پیشرفت و بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان بیان نمودند و به سوالات این عزیزان در رابطه با بهبود کیفیت مطالعه و برنامه ریزی پاسخ دادند. همچنین ایرادها و مشکلات برنامه مطالعات این عزیزان را شناسایی و راهکارهایی را جهت رفع آن بیان نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20