برگزاری جلسات مشاوره ی فردی جهت دانش آموزان پایه ی دهم

در روز دوشنبه 12 آذر 97، جلسات مشاوره ی فردی جهت دانش آموزان پایه ی دهم توسط مشاور محترم تحصیلی این پایه؛ سرکار خانم مقصودی برگزار گردید.

در این جلسات روند تحصیلی و برنامه ی مطالعاتی دانش آموزان عزیز مورد بررسی قرار گرفت و رهنمودهای لازم جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان ارائه گردید.

همچنین دررابطه با آزمون پیشرفت تحصیلی و نحوه ی مطالعه و تست زنی صحیح برای دروس مختلف، موارد مهمی به دانش آموزان یادآوری شد و برنامه ی مطالعاتی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان جهت رفع سوالات و مشکلات دانش آموزان، نکات مهمی را بیان نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20