برگزاری جلسه با دانش آموزان مستعد قرآنی آموزشگاه

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم: هر شخص برای کسب رضایت خدا و آگاهی در دین، قرآن بیاموزد، ثوابی مانند همه ی آنچه که به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده برای اوست.

پیرو بخشنامه ی ارسالی از سوی اداره ی ناحیه ی 4 مبنی بر برگزاری کلاس های آموزش قرآن و معارف جهت آمادگی دانش آموزان در مسابقات قرآنی و پس از شناسایی دانش آموزان مستعد در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ، نهج البلاغه، صحیفه ی سجادیه، انشای نماز و مفاهیم، در روز دوشنبه 30 مهرماه 1397، جلسه ای با حضور دانش آموزان عزیز قرآنی برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بیان اهداف و شرایط برگزاری مسابقات قرآن، دررابطه با کلاس های آمادگی مسابقات صحبت شد و معاون محترم آموزشی؛ سرکار خانم وفادار ضمن ارائه ی توضیحات مختصری دررابطه با این مسابقات، دانش آموزان را جهت شرکت در کلاس ها و آمادگی هرچه بیشتر برای مسابقات تشویق نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20