برگزاری جلسه دهم کلاس های آمادگی مسابقات آزمایشگاهی شهید احمدی روشن- پایه دهم

طبق برنامه ی تنظیم شده، دهمین جلسه ی کلاس های آمادگی مسابقات آزمایشگاهی شهید احمدی روشن- پایه ی دهم، در روز سه شنبه 25 دی ماه 1397 در محل آزمایشگاه مرکزی آموزشگاه برگزار گردید.

باتوجه به نزدیک شدن به زمان مسابقات آزمایشگاهی یادواره شهید احمدی روشن، به منظور افزایش مهارت کار گروهی و همچنین تنظیم وقت آزمایش، کلاس های آمادگی این مسابقات، طبق یک برنامه ی مشخص، در حال برگزاری است.

لذا در جلسات پیش رو دانش آموزان بدون دخالت مربی محترم؛ سرکار خانم شعبانی و تنها با نظارت ایشان، آزمایشات را انجام خواهند داد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20