برگزاری جلسه ی ارزیابی استعداد سرود و تئاتر دانش آموزان

مقام معظم رهبری امام خامنه ای مد ظله العالی: در زمینه ترانه و سرود، باید بیشتر کار کرد. ترانه و سرود بخش لازم و یک شعبه ی لازم در زمینه ی هنر شعری است و خیلی هم تاثیر می گذارد.

به منظور شناسایی استعدادها و توانمندی های دانش آموزان در زمینه ی سرود و تئاتر و در جهت رشد و تقویت این استعدادها، در روز پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، جلسه ی ارزیابی استعداد سرود و تئاتر دانش آموزان، با حضور استاد محترم؛ سرکار خانم ابوالحسنی در نمازخانه ی آموزشگاه برگزار گردید.

در همین راستا، فرم های استعدادیابی در هفته ی اول مهر ماه در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و پس از بررسی فرم ها، دانش آموزان علاقمند به رشته های سرود و تئاتر شناسایی شدند و امروز پس از ارزیابی توسط استاد محترم؛ سرکار خانم ابوالحسنی، گروه سرود و تئاتر آموزشگاه تشکیل گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20