برگزاری جلسه ی بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان کم تلاش پایه ی یازدهم

در روز دوشنبه 28 آبان ماه 1397، جلسه ای جهت بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان کم تلاش پایه ی یازدهم با حضور این دانش آموزان و معاون محترم آموزشی پایه ی یازدهم؛ سرکار خانم نظریان و مشاور محترم تحصیلی پایه ی مذکور؛ سرکار خانم ناصری برگزار گردید.

در این جلسه برخی از دانش آموزان کلاس 302 که در امتحانات مهر و آبان و آزمون گزینه ی دو، نتایج مطلوبی را کسب ننموده بودند، حضور داشتند و از ایشان خواسته شد مشکلات احتمالی خود را مطرح نمایند تا با هم فکری معاونت و مشاور پایه، راهنمایی های لازم صورت پذیرد و راهکارهایی جهت پیشرفت در آزمون ها و امتحانات بعدی ارائه گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20