برگزاری جلسه ی توجیهی با دانش آموزان منتخب چهارمین جشنواره ی علمی پژوهشی تا ثریا

رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای(مد ظلّه العالی): پیشرفت در علم و دانش، وسیله ی عزت یک کشور است.

پیرو دریافت برنامه ی تاریخ و ساعت دفاع دانش آموزان عزیزمان در چهارمین جشنواره ی علمی- پژوهشی تا ثریا، در روز دوشنبه 26 فروردین ماه 1398، جلسه ی توجیهی با حضور مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه و همکاران محترم واحد آزمایشگاه و واحد پرورشی؛ سرکار خانم شعبانی، سرکار خانم واحدی و سرکار خانم نیکنام برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تحویل دعوت نامه ی حضور دانش آموزان در جلسه ی دفاع، تذکرات لازم جهت ارائه ی هرچه بهتر دفاع دانش آموزان از تحقیقات خود، ارائه گردید.

با آرزوی موفقیت… .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20