برگزاری جلسه ی سفیران سلامت با محوریت مانور زلزله

جلسه ی سفیران سلامت با محوریت مانور زلزله، در روز سه شنبه 6 آذر ماه 1397، برگزار گردید.

در روز سه شنبه 6 آذر ماه 1397، جلسه ای به منظور برنامه ریزی جهت بهتر اجرا شدن مانور زلزله، با حضور سفیران سلامت آموزشگاه و معاونت محترم سرکار خانم دری در محل کتابخانه برگزار گردید.

در این جلسه سفیران سلامت با روش های امدادگری در هنگام وقوع زلزله آشنا شدند. همچنین سرکار خانم دری درباره ی نحوه ی هدایت و نظم دهی به مانور را برای این عزیزان شرح دادند و بر شناسایی و رسیدگی به موقع به وضعیت مصدومین فرضی حادثه تأکید نمودند. همچنین وظایف هرکدام از دانش آموزان عزیز به ایشان محول گردید تا بهترین عملکرد را در زمان اجرای مانور زلزله داشته باشند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20