برگزاری جلسه ی مشاوره گروهی با دانش آموزان کلاس 303 و 301

 

در روز چهارشنبه 24 مهر 1398، جلسه ی مشاوره گروهی با جمعی از دانش آموزان کلاس 303 و کلیه دانش آموزان کلاس 301 تشکیل شد.

در این جلسات، مشاور محترم؛ سرکار خانم ناصری به این نکات اشاره نمودند:

  • اهمیت به داشتن یک برنامه ی منظم جهت تلاشی هدفدار برای رسیدن به نتایج عالی در آزمون ها
  •  نیاز به مشاوره و مشورت در تمامی مراحل زندگی جهت استفاده از تجربیات جهت پیشبرد هدف های آموزشی
  •  ارائه گزارش کارهای انجام شده در روز با تعیین یک همیار و ارائه به مشاور پایه برای هماهنگی و نظارت بر وضعیت برنامه های دانش آموزان.

لازم به ذکر است برای سایر دانش آموزان نیز مشاوره فردی انجام خواهد گردید.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20