برگزاری دومین جلسه ی هم اندیشی شورای بسیج و هیئت اخلاص

 

در روز دوشنبه 29 مهرماه 1398، دومین جلسه ی هم اندیشی شورای بسیج و هیئت دانش آموزی اخلاص با حضور مسئول بسیج و هیئت دانش آموزی اخلاص؛ سرکار خانم زینب برات زاده و همکاران محترم واحد پرورشی برگزار گردید.

در این جلسه در رابطه با برنامه های اجرایی روز بسیج دانش آموزی و ۱۳ آبان روز دانش آموز و هماهنگی جلسات آموزشی و فرهنگی هیئت اخلاص، صحبت شد و دانش آموزان عزیزمان پیشنهادات خود را جهت هرچه بهتر برگزار نمودن این برنامه ها ارائه نمودند.

ارسال مدارک اعضای عادی و فعال بسیج به اداره جهت صدور کارت، تدوین سین برنامه اجرایی روز بسیج و روز دانش آموز و ارائه ی برنامه های جلسات آموزشی، مشاوره و فرهنگی هیئت اخلاص از مصوبات جلسه ی امروز بود که دانش آموزان عزیزمان پیگیری امورات فوق را به عهده گرفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20