برگزاری سومین جلسه ی هم اندیشی شورای دانش آموزی

همکاری دانش آموزان شورای دانش آموزی در برنامه ریزی و اجرای برنامه مناسبت ها و ارائه ی پیشنهادات در رابطه با مسائل فرهنگی و آموزشی.

در روز پنج شنبه 24 آبان ماه 1397، سومین جلسه ی هم اندیشی شورای دانش آموزی رأس ساعت 9 الی 9:30 در کتابخانه ی آموزشگاه برگزار گردید.

در این جلسه دانش آموزان عزیزمان دررابطه با مسائل آموزشی، فرهنگی و … پیشنهادات و انتقاداتی را ارائه نمودند و دررابطه با برگزاری جشن هفته ی وحدت برنامه ریزی هایی صورت پذیرفت.

پس از پایان جلسه ی شورا، کلیه ی پیشنهادات دانش آموزان در اختیار مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم ملائکه قرار گرفت تا پیگیری های لازم صورت پذیرد.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20